Introduction A delimited file is a plain text file

Reading is the complex cognitive process

[Reading] ➬ Plavi Kombi (Plavi Kombi, #1) ➳ Nura Bazdulj-Hubijar – Pikavippi-ilman-luottotietoja.us

Plavi Kombi (Plavi Kombi, #1) Nura Bazdulj Hubijar I Ovaj Put Je Uspjela Napisati Izuzetno Interesantan Roman Sa Neo Ekivanim I Naglim Zaokretima Koji Itaoca Prosto Okupiraju I Tjeraju Da Knjigu Ne Pu Ta Iz Ruku Dok Ne Sazna Ta E Se Dalje Dogoditi Ti Brzi I Neo Ekivani Novi Momenti U Pripovijednom Toku, A Koji Su Esto Temeljeni Na Nesporazumu, Daju Tekstu Izuzetnu Ivost I Potvr Uju Injenicu O Kompliciranosti Ivota I Njegovoj Nepredvidljivosti Tema Je Sasvim Moderna, Jezik Koncizan, A Dijalozi Uspje Ni U Diskurs Se Vrlo Dobro Uklapaju I Pojedina Na Razmi Ljanja Likova O Ivotu I Vremenu, A Tanka Nit Humora Ini Tekst Pitkijim I Privla Nijim.Ukratko, To Je Djelo Po Ukusima Savremenog Itatelja I Sasvim Sigurno E Biti Interesantno Svima, Kako Na Na Im Prostorima, Tako I U Cijelom Svijetu.

  10 thoughts on “[Reading] ➬ Plavi Kombi (Plavi Kombi, #1) ➳ Nura Bazdulj-Hubijar – Pikavippi-ilman-luottotietoja.us


 1. says:

  3


 2. says:

  Savr enstvo pisane rije i Na in na koji Nura opisuje ivote tri razli ite porodice, koje su igrom sudbine povezane, mahalu e koje jedva ekaju, da kao psi razvla e otpadke od kontenjera do kontenjera Da slikovito opi e savr en odnos majke i k erke na jednoj strani i na izgled savr en odnos na drugoj strani Da na veoma zanimljiv na in itaocu po alje poruku, da vi e slu amo ta nam drugi imaju za re i, mo da bi tad i psihijatri ...


 3. says:

  Ispo etka, inilo mi se kao da knjiga nudi ve predvidljiv sadr aj Tek od druge polovine postaje sve zanimljivija, pa se nadam da e se sljede i dio pokazati interesantnijim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • See Post

 • More Post